Thulium Nucleus 168Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  168Tm     69     99     3      

Thulium Nucleus 168Tm Layered View

168Tm

 

168Tm

Thulium Nucleus 168Tm Front View

168Tm

Thulium Nucleus 168Tm Back View

168Tm

Thulium Nucleus 168Tm Left View

168Tm

Thulium Nucleus 168Tm Right View