Thulium Nucleus 167Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  167Tm     69     98     1/2      

Thulium Nucleus 167Tm Layered View

167Tm

 

167Tm

Thulium Nucleus 167Tm Front View

167Tm

Thulium Nucleus 167Tm Back View

167Tm

Thulium Nucleus 167Tm Left View

167Tm

Thulium Nucleus 167Tm Right View