Thulium Nucleus 166Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  166Tm     69     97     2      

Thulium Nucleus 166Tm Layered View

166Tm

 

166Tm

Thulium Nucleus 166Tm Front View

166Tm

Thulium Nucleus 166Tm Back View

166Tm

Thulium Nucleus 166Tm Left View

166Tm

Thulium Nucleus 166Tm Right View