Thulium Nucleus 165Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  165Tm     69     96     1/2      

Thulium Nucleus 165Tm Layered View

165Tm

 

165Tm

Thulium Nucleus 165Tm Front View

165Tm

Thulium Nucleus 165Tm Back View

165Tm

Thulium Nucleus 165Tm Left View

165Tm

Thulium Nucleus 165Tm Right View