Thulium Nucleus 161Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  161Tm     69     92     7/2      

Thulium Nucleus 161Tm Layered View

161Tm

 

161Tm

Thulium Nucleus 161Tm Front View

161Tm

Thulium Nucleus 161Tm Back View

161Tm

Thulium Nucleus 161Tm Left View

161Tm

Thulium Nucleus 161Tm Right View