Thulium Nucleus 157Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  157Tm     69     88     1/2      

Thulium Nucleus 157Tm Layered View

157Tm

 

157Tm

Thulium Nucleus 157Tm Front View

157Tm

Thulium Nucleus 157Tm Back View

157Tm

Thulium Nucleus 157Tm Left View

157Tm

Thulium Nucleus 157Tm Right View