Thulium Nucleus 156Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  156Tm     69     87     -2      

Thulium Nucleus 156Tm Layered View

156Tm

 

156Tm

Thulium Nucleus 156Tm Front View

156Tm

Thulium Nucleus 156Tm Back View

156Tm

Thulium Nucleus 156Tm Left View

156Tm

Thulium Nucleus 156Tm Right View