Thulium Nucleus 155Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  155Tm     69     86     -11/2      

Thulium Nucleus 155Tm Layered View

155Tm

 

155Tm

Thulium Nucleus 155Tm Front View

155Tm

Thulium Nucleus 155Tm Back View

155Tm

Thulium Nucleus 155Tm Left View

155Tm

Thulium Nucleus 155Tm Right View