Thulium Nucleus 151Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151Tm     69     82     -11/2      

Thulium Nucleus 151Tm Layered View

151Tm

 

151Tm

Thulium Nucleus 151Tm Front View

151Tm

Thulium Nucleus 151Tm Back View

151Tm

Thulium Nucleus 151Tm Left View

151Tm

Thulium Nucleus 151Tm Right View