Thulium Nucleus 149Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  149Tm     69     80     -11/2      

Thulium Nucleus 149Tm Layered View

149Tm

 

149Tm

Thulium Nucleus 149Tm Front View

149Tm

Thulium Nucleus 149Tm Back View

149Tm

Thulium Nucleus 149Tm Left View

149Tm

Thulium Nucleus 149Tm Right View