Thulium Nucleus 145Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  145Tm     69     76     -11/2      

Thulium Nucleus 145Tm Layered View

145Tm

 

145Tm

Thulium Nucleus 145Tm Front View

145Tm

Thulium Nucleus 145Tm Back View

145Tm

Thulium Nucleus 145Tm Left View

145Tm

Thulium Nucleus 145Tm Right View