Thulium Nucleus 177Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177Tm     69     108     -7/2      

Thulium Nucleus 177Tm Layered View

177Tm

 

177Tm

Thulium Nucleus 177Tm Front View

177Tm

Thulium Nucleus 177Tm Back View

177Tm

Thulium Nucleus 177Tm Left View

177Tm

Thulium Nucleus 177Tm Right View