Thulium Nucleus 171Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171Tm     69     102     1/2      

Thulium Nucleus 171Tm Layered View

171Tm

 

171Tm

Thulium Nucleus 171Tm Front View

171Tm

Thulium Nucleus 171Tm Back View

171Tm

Thulium Nucleus 171Tm Left View

171Tm

Thulium Nucleus 171Tm Right View