Promethium Nucleus 137Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Pm     61     76     5/2      

Promethium Nucleus 137Pm Layered View

137Pm

 

137Pm

Promethium Nucleus 137Pm Front View

137Pm

Promethium Nucleus 137Pm Back View

137Pm

Promethium Nucleus 137Pm Left View

137Pm

Promethium Nucleus 137Pm Right View