Neodymium Nucleus 141mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141mNd     60     81     -11/2      

Neodymium Nucleus 141mNd Layered View

141mNd

 

141mNd

Neodymium Nucleus 141mNd Front View

141mNd

Neodymium Nucleus 141mNd Back View

141mNd

Neodymium Nucleus 141mNd Left View

141mNd

Neodymium Nucleus 141mNd Right View