Iodine Nucleus 144I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  144I     53     91     -1      

Iodine Nucleus 144I Layered View

144I

 

144I

Iodine Nucleus 144I Front View

144I

Iodine Nucleus 144I Back View

144I

Iodine Nucleus 144I Left View

144I

Iodine Nucleus 144I Right View