Iodine Nucleus 143I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  143I     53     90     7/2      

Iodine Nucleus 143I Layered View

143I

 

143I

Iodine Nucleus 143I Front View

143I

Iodine Nucleus 143I Back View

143I

Iodine Nucleus 143I Left View

143I

Iodine Nucleus 143I Right View