Iodine Nucleus 142I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142I     53     89     -2      

Iodine Nucleus 142I Layered View

142I

 

142I

Iodine Nucleus 142I Front View

142I

Iodine Nucleus 142I Back View

142I

Iodine Nucleus 142I Left View

142I

Iodine Nucleus 142I Right View