Iodine Nucleus 141I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141I     53     88     7/2      

Iodine Nucleus 141I Layered View

141I

 

141I

Iodine Nucleus 141I Front View

141I

Iodine Nucleus 141I Back View

141I

Iodine Nucleus 141I Left View

141I

Iodine Nucleus 141I Right View