Iodine Nucleus 140I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140I     53     87     -3      

Iodine Nucleus 140I Layered View

140I

 

140I

Iodine Nucleus 140I Front View

140I

Iodine Nucleus 140I Back View

140I

Iodine Nucleus 140I Left View

140I

Iodine Nucleus 140I Right View