Iodine Nucleus 138I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138I     53     85     -2      

Iodine Nucleus 138I Layered View

138I

 

138I

Iodine Nucleus 138I Front View

138I

Iodine Nucleus 138I Back View

138I

Iodine Nucleus 138I Left View

138I

Iodine Nucleus 138I Right View