Iodine Nucleus 137I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137I     53     84     7/2      

Iodine Nucleus 137I Layered View

137I

 

137I

Iodine Nucleus 137I Front View

137I

Iodine Nucleus 137I Back View

137I

Iodine Nucleus 137I Left View

137I

Iodine Nucleus 137I Right View