Iodine Nucleus 136I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136I     53     83     -1      

Iodine Nucleus 136I Layered View

136I

 

136I

Iodine Nucleus 136I Front View

136I

Iodine Nucleus 136I Back View

136I

Iodine Nucleus 136I Left View

136I

Iodine Nucleus 136I Right View