Iodine Nucleus 135I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135I     53     82     7/2      

Iodine Nucleus 135I Layered View

135I

 

135I

Iodine Nucleus 135I Front View

135I

Iodine Nucleus 135I Back View

135I

Iodine Nucleus 135I Left View

135I

Iodine Nucleus 135I Right View