Iodine Nucleus 134I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134I     53     81     4      

Iodine Nucleus 134I Layered View

134I

 

134I

Iodine Nucleus 134I Front View

134I

Iodine Nucleus 134I Back View

134I

Iodine Nucleus 134I Left View

134I

Iodine Nucleus 134I Right View