Iodine Nucleus 133I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133I     53     80     7/2      

Iodine Nucleus 133I Layered View

133I

 

133I

Iodine Nucleus 133I Front View

133I

Iodine Nucleus 133I Back View

133I

Iodine Nucleus 133I Left View

133I

Iodine Nucleus 133I Right View