Iodine Nucleus 133m1I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133m1I     53     80     -19/2      

Iodine Nucleus 133m1I Layered View

133m1I

 

133m1I

Iodine Nucleus 133m1I Front View

133m1I

Iodine Nucleus 133m1I Back View

133m1I

Iodine Nucleus 133m1I Left View

133m1I

Iodine Nucleus 133m1I Right View