Iodine Nucleus 133m2I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133m2I     53     80     -15/2      

Iodine Nucleus 133m2I Layered View

133m2I

 

133m2I

Iodine Nucleus 133m2I Front View

133m2I

Iodine Nucleus 133m2I Back View

133m2I

Iodine Nucleus 133m2I Left View

133m2I

Iodine Nucleus 133m2I Right View