Iodine Nucleus 132I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132I     53     79     4      

Iodine Nucleus 132I Layered View

132I

 

132I

Iodine Nucleus 132I Front View

132I

Iodine Nucleus 132I Back View

132I

Iodine Nucleus 132I Left View

132I

Iodine Nucleus 132I Right View