Iodine Nucleus 131I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131I     53     78     7/2      

Iodine Nucleus 131I Layered View

131I

 

131I

Iodine Nucleus 131I Front View

131I

Iodine Nucleus 131I Back View

131I

Iodine Nucleus 131I Left View

131I

Iodine Nucleus 131I Right View