Iodine Nucleus 130m1I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130m1I     53     77     2      

Iodine Nucleus 130m1I Layered View

130m1I

 

130m1I

Iodine Nucleus 130m1I Front View

130m1I

Iodine Nucleus 130m1I Back View

130m1I

Iodine Nucleus 130m1I Left View

130m1I

Iodine Nucleus 130m1I Right View