Iodine Nucleus 130m2I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130m2I     53     77     -6      

Iodine Nucleus 130m2I Layered View

130m2I

 

130m2I

Iodine Nucleus 130m2I Front View

130m2I

Iodine Nucleus 130m2I Back View

130m2I

Iodine Nucleus 130m2I Left View

130m2I

Iodine Nucleus 130m2I Right View