Iodine Nucleus 129I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129I     53     76     7/2      

Iodine Nucleus 129I Layered View

129I

 

129I

Iodine Nucleus 129I Front View

129I

Iodine Nucleus 129I Back View

129I

Iodine Nucleus 129I Left View

129I

Iodine Nucleus 129I Right View