Iodine Nucleus 128m1I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128m1I     53     75     -4      

Iodine Nucleus 128m1I Layered View

128m1I

 

128m1I

Iodine Nucleus 128m1I Front View

128m1I

Iodine Nucleus 128m1I Back View

128m1I

Iodine Nucleus 128m1I Left View

128m1I

Iodine Nucleus 128m1I Right View