Iodine Nucleus 128I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128I     53     75     1      

Iodine Nucleus 128I Layered View

128I

 

128I

Iodine Nucleus 128I Front View

128I

Iodine Nucleus 128I Back View

128I

Iodine Nucleus 128I Left View

128I

Iodine Nucleus 128I Right View