Iodine Nucleus 128m2I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128m2I     53     75     -6      

Iodine Nucleus 128m2I Layered View

128m2I

 

128m2I

Iodine Nucleus 128m2I Front View

128m2I

Iodine Nucleus 128m2I Back View

128m2I

Iodine Nucleus 128m2I Left View

128m2I

Iodine Nucleus 128m2I Right View