Iodine Nucleus 126I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126I     53     73     -2      

Iodine Nucleus 126I Layered View

126I

 

126I

Iodine Nucleus 126I Front View

126I

Iodine Nucleus 126I Back View

126I

Iodine Nucleus 126I Left View

126I

Iodine Nucleus 126I Right View