Iodine Nucleus 125I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125I     53     72     5/2      

Iodine Nucleus 125I Layered View

125I

 

125I

Iodine Nucleus 125I Front View

125I

Iodine Nucleus 125I Back View

125I

Iodine Nucleus 125I Left View

125I

Iodine Nucleus 125I Right View