Iodine Nucleus 124I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124I     53     71     -2      

Iodine Nucleus 124I Layered View

124I

 

124I

Iodine Nucleus 124I Front View

124I

Iodine Nucleus 124I Back View

124I

Iodine Nucleus 124I Left View

124I

Iodine Nucleus 124I Right View