Iodine Nucleus 123I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123I     53     70     5/2      

Iodine Nucleus 123I Layered View

123I

 

123I

Iodine Nucleus 123I Front View

123I

Iodine Nucleus 123I Back View

123I

Iodine Nucleus 123I Left View

123I

Iodine Nucleus 123I Right View