Iodine Nucleus 122I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122I     53     69     1      

Iodine Nucleus 122I Layered View

122I

 

122I

Iodine Nucleus 122I Front View

122I

Iodine Nucleus 122I Back View

122I

Iodine Nucleus 122I Left View

122I

Iodine Nucleus 122I Right View