Iodine Nucleus 121I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121I     53     68     5/2      

Iodine Nucleus 121I Layered View

121I

 

121I

Iodine Nucleus 121I Front View

121I

Iodine Nucleus 121I Back View

121I

Iodine Nucleus 121I Left View

121I

Iodine Nucleus 121I Right View