Iodine Nucleus 120I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120I     53     67     -2      

Iodine Nucleus 120I Layered View

120I

 

120I

Iodine Nucleus 120I Front View

120I

Iodine Nucleus 120I Back View

120I

Iodine Nucleus 120I Left View

120I

Iodine Nucleus 120I Right View