Iodine Nucleus 119I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119I     53     66     5/2      

Iodine Nucleus 119I Layered View

119I

 

119I

Iodine Nucleus 119I Front View

119I

Iodine Nucleus 119I Back View

119I

Iodine Nucleus 119I Left View

119I

Iodine Nucleus 119I Right View