Iodine Nucleus 117I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  117I     53     64     5/2      

Iodine Nucleus 117I Layered View

117I

 

117I

Iodine Nucleus 117I Front View

117I

Iodine Nucleus 117I Back View

117I

Iodine Nucleus 117I Left View

117I

Iodine Nucleus 117I Right View