Iodine Nucleus 116I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116I     53     63     1      

Iodine Nucleus 116I Layered View

116I

 

116I

Iodine Nucleus 116I Front View

116I

Iodine Nucleus 116I Back View

116I

Iodine Nucleus 116I Left View

116I

Iodine Nucleus 116I Right View