Iodine Nucleus 115I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115I     53     62     5/2      

Iodine Nucleus 115I Layered View

115I

 

115I

Iodine Nucleus 115I Front View

115I

Iodine Nucleus 115I Back View

115I

Iodine Nucleus 115I Left View

115I

Iodine Nucleus 115I Right View