Iodine Nucleus 114I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114I     53     61     1      

Iodine Nucleus 114I Layered View

114I

 

114I

Iodine Nucleus 114I Front View

114I

Iodine Nucleus 114I Back View

114I

Iodine Nucleus 114I Left View

114I

Iodine Nucleus 114I Right View