Iodine Nucleus 113I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  113I     53     60     5/2      

Iodine Nucleus 113I Layered View

113I

 

113I

Iodine Nucleus 113I Front View

113I

Iodine Nucleus 113I Back View

113I

Iodine Nucleus 113I Left View

113I

Iodine Nucleus 113I Right View