Iodine Nucleus 112Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  112Sb     53     59     2      

Iodine Nucleus 112Sb Layered View

112Sb

 

112Sb

Iodine Nucleus 112Sb Front View

112Sb

Iodine Nucleus 112Sb Back View

112Sb

Iodine Nucleus 112Sb Left View

112Sb

Iodine Nucleus 112Sb Right View